Aktualności

Nieobecność uczestnika a ważność postępowania

22 kwietnia 2010 roku

 

Sąd Najwyższy, w pełnym składzie siedmiu sędziów, dnia 20 kwietnia b.r. podjął uchwałę dotyczącą wpływu nieobecności uczestnika na ważność postępowania, nadając jej moc wiążącą zasady prawnej (Sygn. III CZP 112/09).

 

Treść uchwały zasadniczo wykracza poza ramy pytania prawnego przedłożonego Sądowi, jednakże sędziowie słusznie uznali, iż dotychczasowe wątpliwości i niejednolita praktyka w tym zakresie wymagają ostatecznej regulacji. Pytanie prawne odnosiło się do postępowania w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, natomiast odpowiedź zawarta w uchwale dotyczy wszystkich spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym. Stwierdza się w niej, iż niewzięcie udziału w sprawie przez uczestnika postępowania nie powoduje jego nieważności. Uczestnikiem postępowania zaś, jest każda zainteresowana osoba, czyli osoba, której praw dotyczy wynik postępowania.

 

Nadanie uchwale mocy zasady prawnej wymoże na sądach stosowanie jednolitej wykładni spornych przepisów, co wpłynie pozytywnie na praktykę stosowania prawa i zwiększy zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

 

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/212825,465131_Postepowanie_wazne_mimo_nieobecnosci_strony.html

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ