Aktualności

Energetyczne bezpieczeństwo

9 - 10 czerwca 2010 roku

 

W dniach 9-10.06.2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy”. Celem konferencji było wzmocnienie publicznej dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, także w kontekście międzynarodowym. Konferencja umożliwiła stworzenie forum komunikacyjnego dla przedstawicieli rządu, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorców zaangażowanych w tę sferę gospodarki. Udział  w konferencji wzięły wybitne osoby polskiego życia publicznego i znakomici znawcy problemów rynku energetycznego, jak również przedstawiciele środowiska akademickiego i przedsiębiorcy. Dyskusje moderowali Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka oraz Andrzej Jonas, redaktor naczelny „The Warsaw Voice”.


Wśród wielu zagadnień dotyczących kwestii energetycznych znalazły się także te, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Do panelu eksperckiego poświęconego czystej energii, organizatorzy konferencji zaprosili partnera w naszej kancelarii, mec. Bartosza Konratowskiego, który przedstawił uczestnikom szereg zagadnień prawnych związanych z działalnością zorientowaną na wytwarzanie energii wiatrowej. Podstawową kwestią, która nadawała kierunek dyskusjom panelowym, było rozważenie możliwości osiągnięcia 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym potencjale energetycznym kraju do roku 2020.


Niebagatelne znaczenie w osiągnięciu tego celu będzie miało niewątpliwie powiększanie zainstalowanej mocy energii wiatrowej. Istotne grono naszych klientów, to podmioty operujące w tej branży. Za sprawą m.in. owocnej współpracy z nimi nasza kancelaria posiada nie tylko rzetelną wiedzę i doświadczenie z zakresu świadczonej im obsługi prawnej i formalno-prawnych wyzwań, jakie wiążą się z tego typu przedsięwzięciami, lecz także szeroką, specjalistyczną wiedzę na temat specyfiki samego rynku energii wiatrowej.


Fakt, że kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, zdecydowała się zabrać głos w tej konferencji, to wynik nie tylko kompetencji, to także przekonanie o potrzebie zabierania głosu w imieniu naszych klientów i na ich rzecz, ilekroć toczą się dyskusje kształtujące jakość ich biznesowej rzeczywistości. 


Redaktor naczelny "The Warsaw Voice" wyraził specjalne podziękowania radcy prawnemu Kancelarii Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, mec. Bartoszowi Konratowskiemu, za udział w spotkaniach panelowych odbywających się podczas konferencji. Z treścią podziękowań można zapoznać się, klikając na poniższy link:

http://www.nosowski.pl/CMS/aktualnosci/Konferencja_Energetyczne_Bezpieczenstwo_podziekowania.html

 

Marlena Salamon
Dyrektor ds. PR/Marketing
 

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ