Aktualności

Catching the Future

8 lipca 2010 roku

 

Z dniem 08.07.2010 r. Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy stała się członkiem projektu Catching the Future, realizowanego w ramach South Baltic Programme. Istotą projektu jest wzmocnienie współpracy w regionie Południowej Szwecji i Północnej Polski, w celu zwiększenia obrotów handlu międzynarodowego. Ze strony polskiej projekt koordynuje Pani Prof. Hanna Treder z Instytutu Handlu Zagranicznego, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast głównym doradcą sterującym po stronie szwedzkiej jest Pan Ulf Petho.


Zasadniczy cel projektu, czyli stymulacja małej i średniej przedsiębiorczości na obszarze objętym projektem, realizuje się poprzez liczne i różnorodne działania praktyczne. Podmioty biorące udział w projekcie otrzymują m.in. wsparcie w postaci szkoleń, wykładów, konferencji i spotkań z kontrahentami szwedzkimi i polskimi, jak też biorą udział w sesjach wyjazdowych, podczas których mogą skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z doświadczeniami partnerów szwedzkich lub polskich. W całości aktywność ta służyć ma zbudowaniu platformy gospodarczego i rynkowego porozumienia i zdynamizować ekonomicznie odnośny region.


Inicjatorzy projektu dowodzą, że północne tereny Polski i południowa część Szwecji, pozostają obszarem ogromnego, lecz niewykorzystanego potencjału do rozwoju kooperacji gospodarczej. Projekt ma przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.


Decyzja o przystąpieniu do projektu przez Kancelarię Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, jest podyktowana zarówno chęcią przyczynienia się do efektywniejszego wykorzystania zasobów rynkowych i gospodarczych naszego regionu, jak również potrzebą głębszego zrozumienia specyfiki rynku skandynawskiego, na którym operuje wielu klientów kancelarii.
Wierzymy, że zaangażowanie naszej kancelarii w projekt przełoży się na wymierne sukcesy rynkowe naszych obecnych i przyszłych klientów.


Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.ctfsbp.eu

 

South Baltic Programme

Catching the Future 


Marlena Salamon
Dyrektor ds. PR/Marketing

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ