Referencje

Mając na uwadze art. 12 w zw. z art. 25 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Załącznik do Uchwały nr 5 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 roku) radcę prawnego obejmuje całkowity zakaz reklamy. Radca prawny zobowiązany jest także do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje m. in. zakaz korzystania z uzyskanych informacji w interesie własnym.


Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego zakazane jest informowanie:
• o radcy prawnym lub jego działalności zawodowej przy okazji występowania w środkach masowego przekazu, wykraczające poza niezbędną i rzeczową potrzebę informacji;
• o wykazach (listach) klientów, którzy nie wyrazili na to zgody;
• dotyczące uczestniczenia w rankingach prawniczych i informowanie o zajętych w nich miejscach, jeżeli nie są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych;
• dotyczące sponsorowania, jeżeli nie jest ono prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych.

 

Naszych Szanownych Klientów pragnących zapoznać się z referencjami zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią poprzez e-mail.

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ