Pro Bono

„Jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy że jesteśmy jeszcze coś warci.”
          
                                                                                                         Paulo Coelho


Zawód radcy prawnego, to zawód zaufania publicznego, z którym wiążą się szczególne obowiązki. Wśród nich doniosłe znaczenie ma odpowiedzialność społeczna i wpisany w nią obowiązek wrażliwości na potrzeby innych.

 

Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy, poza prowadzeniem swej codziennej działalności, stara się wyjść naprzeciw podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też, wykorzystując swoje bogate doświadczenie z zakresu obsługi prawnej, Kancelaria oferuje  pomoc osobom i podmiotom najbardziej potrzebującym. W zależności od możliwości Kancelarii oraz możliwości finansowych osoby zwracającej się o pomoc, oferujemy nieodpłatne porady prawne w ramach akcji organizowanych przez właściwe organizacje bądź obsługę klientów z uwzględnieniem obniżonej stawki wynagrodzenia. Przykładając wagę do sytuacji materialnej naszych Mandantów, staramy się również dostosować terminy płatności do ich możliwości. Bierzemy także pod uwagę możliwość późniejszej spłaty zobowiązań wobec Kancelarii bądź też rozłożenia ich na raty, po uprzednich, indywidualnych uzgodnieniach z Klientem.

 

Naszym długofalowym celem jest zbudowanie rzetelnej i cieszącej się zaufaniem firmy prawniczej. Wierzymy, iż angażowanie się w pracę pro publico bono podnosi wartość zawodu radcy prawnego.

 

Centrum Pro Bono

Kancelaria Nosowski, Konratowski i Wspólnicy rozpoczęła również współpracę z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach zorganizowanego projektu „Centrum Pro Bono”. Projekt ten, wzorowany na instytucji funkcjonującej w krajach anglo-saskich, zapewnia stałe pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez kancelarie organizacjom pozarządowym. „Centrum Pro Bono” zrzesza największe polskie firmy prawnicze, chętne do świadczenia nieodpłatnej pomocy w ramach zorganizowanego programu. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić swój problem prawny koordynatorowi Centrum - dany problem jest następnie weryfikowana i odpowiednio opracowywany. Kancelarie współpracujące z Centrum podejmują zgłaszane sprawy zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z możliwością współpracy w ramach tego projektu:  http://www.centrumprobono.pl/

 

 

 

X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.nosowski.pl lub podmioty trzecie w celach zwią…zanych ze ś›wiadczeniem usł‚ug drogą elektroniczną…, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglą…darki. Brak zmiany ustawień„ przeglą…darki oznacza zgodę™ na to. Więcej informacji znajdą… Pań„stwo w zakł‚adce Polityka dotyczą…ca cookies

AKCEPTUJĘ